لینک های مفید، قیمت یونولیت سقفی،تولید یونولیت سقفی،یونولیت ورق،تیرچه فلزی،تیرچه کرومیت،یونولیت بسته بندی،یونولیت کرومیت،کارخانه تولید یونولیت،بلوک سقفی پلی استایرن،فوم،پلاستوفوم،سیمان،گچ و گچ و خاک،مصالح ساختمانی نوین *** پارسیان ایران شرکت تولید لینک های مفید، قیمت یونولیت سقفی،تولید یونولیت سقفی،یونولیت ورق،تیرچه فلزی،تیرچه کرومیت،یونولیت بسته بندی،یونولیت کرومیت،کارخانه تولید یونولیت،بلوک سقفی پلی استایرن،فوم،پلاستوفوم،سیمان،گچ و گچ و خاک،مصالح ساختمانی نوین *** پارسیان ایران شرکت تولید
توزیع مصالح ساختمانی و یونولیت فوم

یونولیت فوم پارسیان ایران

یونولیت فوم پارسیان
لینک های مفید، قیمت یونولیت سقفی،تولید یونولیت سقفی،یونولیت ورق،تیرچه فلزی،تیرچه کرومیت،یونولیت بسته بندی،یونولیت کرومیت،کارخانه تولید یونولیت،بلوک سقفی پلی استایرن،فوم،پلاستوفوم،سیمان،گچ و گچ و خاک،مصالح ساختمانی نوین *** پارسیان ایران شرکت تولید

 

 لینک های مفید عمران و ساختمان سازی در بخش پایینی هر صفحه تقدیم گردیده است

خواهشمند است در صورت پشنهاد سایت ویا وبلاگ مفیدی  ما را از طریق

ایمیل :

info@parsianeiran.com

مطللع فرمایید...

با تشکر و قدر دانی فراوان

 

 

polystyrene,polystyrene beads,polystyrene insulation,polystyrene sulfonate

موارد فنی به‌كارگیری سبك‌ترین ماده ساختمانی استاندارد ملی بلوك‌های سقفی پلی‌استایرن به شماره 11108 تصویب شد. موسسه استاندارد به عنوان نهاد مرجع و قانونی در كنترل كیفی كالاها و خدمات، شرایط تازه‌ای برای تولید و مصرف یونولیت‌های سفیدرنگ ساختمان در نظر گرفته كه اگرچه تولید این ماده سبك ساختمانی را اندكی با مشكل روبه‌رو می‌كند، اما اجرای آن ایمنی در ساختمان را افزایش می‌دهد. طی دو سال اخیر كاربرد یونولیت در سقف ساختمان‌ها با رشد قابل توجهی همراه بوده، هزینه‌ پایین و زمان كم برای احداث طبقات، انگیزه اصلی سازندگان در جایگزین كردن این ماده در برابر آجرهای سفالی عنوان می‌شود. این در حالی است كه تاكنون استاندارد مشخص برای این ماده ساختمانی وجود نداشت. اما از سال آینده كلیه تولیدكنندگان بلوك‌های سقفی پلی‌استایرن موظف می‌شوند تحت ضوابط استاندارد این محصول سبك ساختمانی را تولید كنند. همچنین مصرف یونولیت‌های ساختمانی فاقد علامت استاندارد نیز ممنوع خواهد بود. آنچه موسسه استاندارد برای تولید و شرایط استفاده از یونولیت‌های ساختمانی اجبار كرده، خطرات احتمالی استفاده از آنها را در ساختمان تا حد ممكن كاهش می‌دهد. به گزارش دنیای‌اقتصاد بر اساس مصوبه موسسه استاندارد از بلوك سقفی پلی‌استایرن نباید به عنوان ماده‌ای كه مقاومت ساختمان را برعهده دارد، استفاده شود. بلكه از بلوك سقفی باید به عنوان قالب ماندگار كه پس از اجرا در سقف باقی می‌ماند برای قالب‌بندی در جان انواع تیرهای T شكل و همچنین قالب زیرین در بتن‌ریزی درجا استفاده ‌شود. مقاومت بلوك‌ها در محاسبات مقاومت سقف منظور نشده و تنها به عنوان قالب‌های ماندگار و مصالح پركننده محسوب می‌شوند. با این وجود بلوك‌ها باید قادر به تحمل ضربه‌های ناشی از حمل‌و‌نقل متعارف و نیروهای ناشی از عبور و مرور در زمان بتن‌ریزی باشند. این بلوك‌ها به دو شكل، دارای شیار و بدون شیار در قسمت زیرین تولید می‌شوند. موسسه استاندارد تاكید كرده، فرآورده‌های پلی‌استایرن منبسط شده مورد استفاده در ساختمان باید از نظر رفتار واكنش در برابر آتش، از نوع كندسوز شده (خود خاموش‌شو) باشد و چنانچه 15 ثانیه در معرض آتش قرار بگیرد، میزان پیش‌روی شعله در مدت 20 ثانیه كمتر از 150 میلی‌متر باشد. روی تمام صفحات و بلوك‌های تولیدی باید نام یا علامت تجاری تولیدكننده، تاریخ تولید، نوع و ابعاد اسمی قید شده باشد. در متن استاندارد ملی بلوك‌های سقفی پلی‌استایرن، موارد فنی نحوه كار گذاشتن این بلوك‌ها در سقف طبقات قید شده است. از جمله اینكه برای حفاظت از بلوك‌ سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوك لازم است تا زیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود. پوشش باید به تیرها و تیرچه‌ها متصل و مهار شود. اتصال مستقیم به بلوك پلی‌استایرن (مانند گچ كاری مستقیم بر روی بلوك بدون استفاده از اتصالات مكانیكی) به تنهایی قابل قبول نیست. همچنین اتصال مستقیم اندود به بلوك با هر شكل هندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار) به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مكانیكی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا باید از اتصالات مكانیكی مهار شده به تیرها و تیرچه‌ها (نظیر سامانه راپیتس) استفاده شود، بنابراین تولیدكنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا كتبی به مصرف‌كنندگان كه مغایر با این موضوع باشد، خودداری كنند. از آن جایی كه دیواره‌های بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان‌های مسكونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و...) در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند. این دیوارها باید از لایه بلوك‌های پلی‌استایرن عبور كرده و تا سقف سازه‌ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن) امتداد داشته باشند، یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه‌ای كه بلوك‌های پلی‌استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هرگونه حریق احتمالی بین دو فضایی كه به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یكدیگر جدا شده‌اند، جلوگیری شود. براساس این گزارش بلوك‌های پلی استایرن منبسط شده در محل كارگاه ساختمانی باید به دور از هرگونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگ‌ها، حلال‌ها یا زباله‌های قابل اشتعال) نگهداری شوند. محل نگه‌داری باید به گونه‌ای باشد كه از احتمال ریزش یا تماس براده‌های داغ یا جرقه‌های ناشی از جوشكاری یا هركاری یا هرگونه شی داغ دیگر با بلوك‌ها در كارگاه‌ ساختمانی پیشگیری شود. محل انبار اصلی بلوك‌ها حتی الامكان باید به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود. توصیه می‌شود كه از انبار كردن بلوك‌ها به حجم بیش از 60متر مكعب خودداری شود. در صورت نیاز به انبار كردن مقادیر بیش از60متر مكعب بلوك‌ها به قسمت‌های با حجم حداكثر 60 متر مكعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل 20 متر فاصله وجود داشته باشد. همچنین كلیه كارگران و كاركنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداری بلوك‌ها توجیه شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری بلوك‌ها الزامی است، تعدادی كپسول آتش‌نشانی نیز در نزدیكی محل نگهداری بلوك‌ها باید پیش‌بینی شود. Polistyren Ogólne informacje [pokaż]Inne nazwy i oznaczenia Monomery CH2=CH-C6H5 (styren) Struktura meru -[-CH2CH(C6H5)-]- [pokaż]Właściwości Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) Multimedia w Wikimedia Commons Synteza polistyrenu Polistyren (-[CH2CH(C6H5)]n-) − polimer z grupy poliolefin otrzymywany w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącego zwykle z procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu (ok. 85% światowej produkcji)[potrzebne źródło], bądź z procesu Halcon-Oxirane (ok. 15% światowej produkcji)[potrzebne źródło] lub z rafinacji ropy naftowej. Po zmieszaniu z dodatkami, polistyren stanowi podstawę wielu tworzyw sztucznych, oznaczanych literami (PS). Czysty polistyren jest bezbarwnym, twardym, kruchym termoplastem (tworzywem formowanym przez topienie), o bardzo ograniczonej elastyczności. Jako tworzywo sztuczne, polistyren może być bezbarwny, słabo przezroczysty, lub może być barwiony na dowolne, żywe kolory. Jego zaletą w stosunku do polietylenu i polipropylenu jest niższa temperatura formowa mięknięcia i mniejsza lepkość stopu, dzięki czemu łatwiej jest z niego otrzymywać w procesie nia wtryskowego niewielkie przedmioty o złożonych kształtach. Polistyren jako tworzywo lite jest stosowane do produkcji sztucznej biżuterii, szczoteczek do zębów, pudełek do płyt CD, elementów zabawek. Posiada jednak znacznie mniejszą odporność chemiczną od polietylenu i dlatego nie stosuje się go raczej do produkcji opakowań produktów żywnościowych. Najbardziej masowym zastosowaniem polistyrenu jest produkcja jego formy spienionej, nazywanej styropianem. Styropian otrzymuje się w wyniku gwałtownego ogrzewania parą wodną polistyrenu w formie granulek, wewnątrz których znajduje się niewielka ilość czynnika spieniającego. Jest nim mieszanina n-pentanu i izo-pentanu. Styropian jest masowo stosowany do produkcji styropianowych płyt izolacyjnych dla budownictwa, do produkcji opakowań w tym również do żywności. Bibliografia[edytuj] Informacja o polistyrenie na stronie boedeker.com Zobacz też[edytuj] poliakrylonitryl poli(alkohol winylowy) Kategoria: Poliolefiny

Polistyren Dodaj do notesu Chemia Polistyren, -[-CH(C6H5)-CH2-]n-, PS, polimer termoplastyczny. Gęstość 1,05 g/cm3. Jest otrzymywany przez polimeryzację styrenu. Czysty polistyren jest kruchy, przezroczysty, ma doskonałe właściwości dielektryczne, prawie niezależne od wilgotności otoczenia, odznacza się dużą rozszerzalnością cieplną, wykazuje wrażliwość na działanie promieniowania nadfioletowego, jest palny. Na powierzchni polistyrenu łatwo gromadzi się elektryczność statyczna. Polistyren rozpuszcza się w siarczku węgla(IV), pirydynie, wielu estrach, ketonach, węglowodorach aromatycznych i chlorowanych, jest natomiast odporny na działanie większości kwasów (z wyjątkiem stężonych kwasów: azotowego(V), siarkowego(VI) i octowego), zasad i roztworów soli. Można obrabiać go metodą wytłaczania lub wtryskową. Tworzywa polistyrenowe służą do produkcji: rur kwasoodpornych, manipulatorów, części samochodów, zabawek, opakowań, galanterii, wyrobów codziennego użytku, piankowych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie i chłodnictwie (np. styropianu). Odwiedź w Internecie: Docent OnLine Inne na ten temat: Żywice poliwinylowe, Termoplasty, Scyntylatory, Styropian, Etenoidy, Staudinger Hermann, Winylobenzen, więcej 

 

polystyrene,polystyrene beads,polystyrene insulation,polystyrene sulfonate

موارد فنی به‌كارگیری سبك‌ترین ماده ساختمانی استاندارد ملی بلوك‌های سقفی پلی‌استایرن به شماره 11108 تصویب شد. موسسه استاندارد به عنوان نهاد مرجع و قانونی در كنترل كیفی كالاها و خدمات، شرایط تازه‌ای برای تولید و مصرف یونولیت‌های سفیدرنگ ساختمان در نظر گرفته كه اگرچه تولید این ماده سبك ساختمانی را اندكی با مشكل روبه‌رو می‌كند، اما اجرای آن ایمنی در ساختمان را افزایش می‌دهد. طی دو سال اخیر كاربرد یونولیت در سقف ساختمان‌ها با رشد قابل توجهی همراه بوده، هزینه‌ پایین و زمان كم برای احداث طبقات، انگیزه اصلی سازندگان در جایگزین كردن این ماده در برابر آجرهای سفالی عنوان می‌شود. این در حالی است كه تاكنون استاندارد مشخص برای این ماده ساختمانی وجود نداشت. اما از سال آینده كلیه تولیدكنندگان بلوك‌های سقفی پلی‌استایرن موظف می‌شوند تحت ضوابط استاندارد این محصول سبك ساختمانی را تولید كنند. همچنین مصرف یونولیت‌های ساختمانی فاقد علامت استاندارد نیز ممنوع خواهد بود. آنچه موسسه استاندارد برای تولید و شرایط استفاده از یونولیت‌های ساختمانی اجبار كرده، خطرات احتمالی استفاده از آنها را در ساختمان تا حد ممكن كاهش می‌دهد. به گزارش دنیای‌اقتصاد بر اساس مصوبه موسسه استاندارد از بلوك سقفی پلی‌استایرن نباید به عنوان ماده‌ای كه مقاومت ساختمان را برعهده دارد، استفاده شود. بلكه از بلوك سقفی باید به عنوان قالب ماندگار كه پس از اجرا در سقف باقی می‌ماند برای قالب‌بندی در جان انواع تیرهای T شكل و همچنین قالب زیرین در بتن‌ریزی درجا استفاده ‌شود. مقاومت بلوك‌ها در محاسبات مقاومت سقف منظور نشده و تنها به عنوان قالب‌های ماندگار و مصالح پركننده محسوب می‌شوند. با این وجود بلوك‌ها باید قادر به تحمل ضربه‌های ناشی از حمل‌و‌نقل متعارف و نیروهای ناشی از عبور و مرور در زمان بتن‌ریزی باشند. این بلوك‌ها به دو شكل، دارای شیار و بدون شیار در قسمت زیرین تولید می‌شوند. موسسه استاندارد تاكید كرده، فرآورده‌های پلی‌استایرن منبسط شده مورد استفاده در ساختمان باید از نظر رفتار واكنش در برابر آتش، از نوع كندسوز شده (خود خاموش‌شو) باشد و چنانچه 15 ثانیه در معرض آتش قرار بگیرد، میزان پیش‌روی شعله در مدت 20 ثانیه كمتر از 150 میلی‌متر باشد. روی تمام صفحات و بلوك‌های تولیدی باید نام یا علامت تجاری تولیدكننده، تاریخ تولید، نوع و ابعاد اسمی قید شده باشد. در متن استاندارد ملی بلوك‌های سقفی پلی‌استایرن، موارد فنی نحوه كار گذاشتن این بلوك‌ها در سقف طبقات قید شده است. از جمله اینكه برای حفاظت از بلوك‌ سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوك لازم است تا زیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود. پوشش باید به تیرها و تیرچه‌ها متصل و مهار شود. اتصال مستقیم به بلوك پلی‌استایرن (مانند گچ كاری مستقیم بر روی بلوك بدون استفاده از اتصالات مكانیكی) به تنهایی قابل قبول نیست. همچنین اتصال مستقیم اندود به بلوك با هر شكل هندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار) به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مكانیكی به هیچ وجه مجاز نبوده و ضرورتا باید از اتصالات مكانیكی مهار شده به تیرها و تیرچه‌ها (نظیر سامانه راپیتس) استفاده شود، بنابراین تولیدكنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا كتبی به مصرف‌كنندگان كه مغایر با این موضوع باشد، خودداری كنند. از آن جایی كه دیواره‌های بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان‌های مسكونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و...) در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند. این دیوارها باید از لایه بلوك‌های پلی‌استایرن عبور كرده و تا سقف سازه‌ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن) امتداد داشته باشند، یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود، به گونه‌ای كه بلوك‌های پلی‌استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند و از گسترش هرگونه حریق احتمالی بین دو فضایی كه به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یكدیگر جدا شده‌اند، جلوگیری شود. براساس این گزارش بلوك‌های پلی استایرن منبسط شده در محل كارگاه ساختمانی باید به دور از هرگونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگ‌ها، حلال‌ها یا زباله‌های قابل اشتعال) نگهداری شوند. محل نگه‌داری باید به گونه‌ای باشد كه از احتمال ریزش یا تماس براده‌های داغ یا جرقه‌های ناشی از جوشكاری یا هركاری یا هرگونه شی داغ دیگر با بلوك‌ها در كارگاه‌ ساختمانی پیشگیری شود. محل انبار اصلی بلوك‌ها حتی الامكان باید به دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود. توصیه می‌شود كه از انبار كردن بلوك‌ها به حجم بیش از 60متر مكعب خودداری شود. در صورت نیاز به انبار كردن مقادیر بیش از60متر مكعب بلوك‌ها به قسمت‌های با حجم حداكثر 60 متر مكعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل 20 متر فاصله وجود داشته باشد. همچنین كلیه كارگران و كاركنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداری بلوك‌ها توجیه شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری بلوك‌ها الزامی است، تعدادی كپسول آتش‌نشانی نیز در نزدیكی محل نگهداری بلوك‌ها باید پیش‌بینی شود. Polistyren Ogólne informacje [pokaż]Inne nazwy i oznaczenia Monomery CH2=CH-C6H5 (styren) Struktura meru -[-CH2CH(C6H5)-]- [pokaż]Właściwości Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa) Multimedia w Wikimedia Commons Synteza polistyrenu Polistyren (-[CH2CH(C6H5)]n-) − polimer z grupy poliolefin otrzymywany w procesie polimeryzacji styrenu, pochodzącego zwykle z procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu (ok. 85% światowej produkcji)[potrzebne źródło], bądź z procesu Halcon-Oxirane (ok. 15% światowej produkcji)[potrzebne źródło] lub z rafinacji ropy naftowej. Po zmieszaniu z dodatkami, polistyren stanowi podstawę wielu tworzyw sztucznych, oznaczanych literami (PS). Czysty polistyren jest bezbarwnym, twardym, kruchym termoplastem (tworzywem formowanym przez topienie), o bardzo ograniczonej elastyczności. Jako tworzywo sztuczne, polistyren może być bezbarwny, słabo przezroczysty, lub może być barwiony na dowolne, żywe kolory. Jego zaletą w stosunku do polietylenu i polipropylenu jest niższa temperatura formowa mięknięcia i mniejsza lepkość stopu, dzięki czemu łatwiej jest z niego otrzymywać w procesie nia wtryskowego niewielkie przedmioty o złożonych kształtach. Polistyren jako tworzywo lite jest stosowane do produkcji sztucznej biżuterii, szczoteczek do zębów, pudełek do płyt CD, elementów zabawek. Posiada jednak znacznie mniejszą odporność chemiczną od polietylenu i dlatego nie stosuje się go raczej do produkcji opakowań produktów żywnościowych. Najbardziej masowym zastosowaniem polistyrenu jest produkcja jego formy spienionej, nazywanej styropianem. Styropian otrzymuje się w wyniku gwałtownego ogrzewania parą wodną polistyrenu w formie granulek, wewnątrz których znajduje się niewielka ilość czynnika spieniającego. Jest nim mieszanina n-pentanu i izo-pentanu. Styropian jest masowo stosowany do produkcji styropianowych płyt izolacyjnych dla budownictwa, do produkcji opakowań w tym również do żywności. Bibliografia[edytuj] Informacja o polistyrenie na stronie boedeker.com Zobacz też[edytuj] poliakrylonitryl poli(alkohol winylowy) Kategoria: Poliolefiny

Polistyren Dodaj do notesu Chemia Polistyren, -[-CH(C6H5)-CH2-]n-, PS, polimer termoplastyczny. Gęstość 1,05 g/cm3. Jest otrzymywany przez polimeryzację styrenu. Czysty polistyren jest kruchy, przezroczysty, ma doskonałe właściwości dielektryczne, prawie niezależne od wilgotności otoczenia, odznacza się dużą rozszerzalnością cieplną, wykazuje wrażliwość na działanie promieniowania nadfioletowego, jest palny. Na powierzchni polistyrenu łatwo gromadzi się elektryczność statyczna. Polistyren rozpuszcza się w siarczku węgla(IV), pirydynie, wielu estrach, ketonach, węglowodorach aromatycznych i chlorowanych, jest natomiast odporny na działanie większości kwasów (z wyjątkiem stężonych kwasów: azotowego(V), siarkowego(VI) i octowego), zasad i roztworów soli. Można obrabiać go metodą wytłaczania lub wtryskową. Tworzywa polistyrenowe służą do produkcji: rur kwasoodpornych, manipulatorów, części samochodów, zabawek, opakowań, galanterii, wyrobów codziennego użytku, piankowych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie i chłodnictwie (np. styropianu). Odwiedź w Internecie: Docent OnLine Inne na ten temat: Żywice poliwinylowe, Termoplasty, Scyntylatory, Styropian, Etenoidy, Staudinger Hermann, Winylobenzen, więcej 

 

تیغه سفال  تیغه سفالی  تیغه سفال فوم دار  مصالح  مصالح ساختمانی  مصالح نوین  مصالح جدید ساختمانی  گچ  گچ سمنان  گچ ساختمانی  گچ سفید  گچ ساوه  گچ ساران  قیمت خودرو  قیمت یونولیت سقفی  قیمت یونولیت ساختمانی  قیمت یونولیت سقفی 25  تولید یونولیت سقفی  یونولیت ورق  قیمت یونولیت سقف  یونولیت سقفی  یونولیت بسته بندی  یونولیت چیست  یونولیت قیمت  یونولیت ورق ه ای  یونولیت ورق ی  یونولیت ورق  ورق یونولیت  یونولیت ورقه ای  تیغه سفال  تیغه سفالی  تیغه سفال فوم دار  مصالح  مصالح ساختمانی  مصالح نوین  مصالح جدید ساختمانی  گچ  گچ سمنان  گچ ساختمانی  گچ سفید  گچ ساوه  گچ ساران  قیمت خودرو  قیمت یونولیت سقفی  قیمت یونولیت ساختمانی  قیمت یونولیت سقفی 25  تولید یونولیت سقفی  یونولیت ورق  قیمت یونولیت سقف  یونولیت سقفی  یونولیت بسته بندی  یونولیت چیست  یونولیت قیمت  یونولیت ورق ه ای  یونولیت ورق ی  یونولیت ورق  ورق یونولیت  یونولیت ورقه ای  چسب یونولیت  چسباندن یونولیت  روش چسباندن یونولیت  چسب مخصوص فوم  چسب فوم  چسب مخصوص یونولیت  سیمان  سیمان تهران  سیمان سپاهان  سیمان شرق  تیرچه  تیرچه کرومیت  تیرچه بلوک  تیرچه کرومیت چیست  تیرچه فلزی  تیرچه فندوله ای  تیرچه فلزی با جان باز  تیرچه سازی  تیرچه سفالی  تیرچه سقف  تیرچه سقفی  تیرچه سیمانی  قیمت تیرچه سیمانی  پلی استایرن  مواد یونولیت  خرید پلی استایرن  فروش پلی استایرن انبساطی  فروش پلی استایرن تبریز  فروش پلی استایرن  فروش پلی استایرین  پلی استایرین چیست  پلی استایرین انبساطی  برش یونولیت  آموزش برش یونولیت  دستگاه برش یونولیت  روش برش یونولیت  آجر فشاری  اجر  آجر قزاقی  آجر غزاقی   آجر بهمنی  آجر ده سوراخ  ماسه  سنگ  گچ  خاک  پوکه  فندوله  ماسه بادی  ماسه شسته  ماسه طبیعی  ماسه شویی  پارسیان ایران شرکت تولیدی  شرکت تولیدی  فرتاش  فوم  فوم بتن  پلاستوفوم  پلاستوفوم سقفی  پلاستوفوم فشرده  polystyrene  polystyrene beads  polystyrene insulation  polystyrene sulfonate  foam  foam roller  parsianeiran  fartash  unolit  unolita  unolit 130  unolit zweihornچسب یونولیت  چسباندن یونولیت  روش چسباندن یونولیت  چسب مخصوص فوم  چسب فوم  چسب مخصوص یونولیت  سیمان  سیمان تهران  سیمان سپاهان  سیمان شرق  تیرچه  تیرچه کرومیت  تیرچه بلوک  تیرچه کرومیت چیست  تیرچه فلزی  تیرچه فندوله ای  تیرچه فلزی با جان باز  تیرچه سازی  تیرچه سفالی  تیرچه سقف  تیرچه سقفی  تیرچه سیمانی  قیمت تیرچه سیمانی  پلی استایرن  مواد یونولیت  خرید پلی استایرن  فروش پلی استایرن انبساطی  فروش پلی استایرن تبریز  فروش پلی استایرن  فروش پلی استایرین  پلی استایرین چیست  پلی استایرین انبساطی  برش یونولیت  آموزش برش یونولیت  دستگاه برش یونولیت  روش برش یونولیت  آجر فشاری  اجر  آجر قزاقی  آجر غزاقی   آجر بهمنی  آجر ده سوراخ  ماسه  سنگ  گچ  خاک  پوکه  فندوله  ماسه بادی  ماسه شسته  ماسه طبیعی  ماسه شویی  پارسیان ایران شرکت تولیدی  شرکت تولیدی  فرتاش  فوم  فوم بتن  پلاستوفوم  پلاستوفوم سقفی  پلاستوفوم فشرده  polystyrene  polystyrene beads  polystyrene insulation  polystyrene sulfonate  foam  foam roller  parsianeiran  fartash  unolit  unolita  unolit 130  unolit zweihornتیغه سفال  تیغه سفالی  تیغه سفال فوم دار  مصالح  مصالح ساختمانی  مصالح نوین  مصالح جدید ساختمانی  گچ  گچ سمنان  گچ ساختمانی  گچ سفید  گچ ساوه  گچ ساران  قیمت خودرو  قیمت یونولیت سقفی  قیمت یونولیت ساختمانی  قیمت یونولیت سقفی 25  تولید یونولیت سقفی  یونولیت ورق  قیمت یونولیت سقف  یونولیت سقفی  یونولیت بسته بندی  یونولیت چیست  یونولیت قیمت  یونولیت ورق ه ای  یونولیت ورق ی  یونولیت ورق  ورق یونولیت  یونولیت ورقه ای  چسب یونولیت  چسباندن یونولیت  روش چسباندن یونولیت  چسب مخصوص فوم  چسب فوم  چسب مخصوص یونولیت  سیمان  سیمان تهران  سیمان سپاهان  سیمان شرق  تیرچه  تیرچه کرومیت  تیرچه بلوک  تیرچه کرومیت چیست  تیرچه فلزی  تیرچه فندوله ای  تیرچه فلزی با جان باز  تیرچه سازی  تیرچه سفالی  تیرچه سقف  تیرچه سقفی  تیرچه سیمانی  قیمت تیرچه سیمانی  پلی استایرن  مواد یونولیت  خرید پلی استایرن  فروش پلی استایرن انبساطی  فروش پلی استایرن تبریز  فروش پلی استایرن  فروش پلی استایرین  پلی استایرین چیست  پلی استایرین انبساطی  برش یونولیت  آموزش برش یونولیت  دستگاه برش یونولیت  روش برش یونولیت  آجر فشاری  اجر  آجر قزاقی  آجر غزاقی   آجر بهمنی  آجر ده سوراخ  ماسه  سنگ  گچ  خاک  پوکه  فندوله  ماسه بادی  ماسه شسته  ماسه طبیعی  ماسه شویی  پارسیان ایران شرکت تولیدی  شرکت تولیدی  فرتاش  فوم  فوم بتن  پلاستوفوم  پلاستوفوم سقفی  پلاستوفوم فشرده  polystyrene  polystyrene beads  polystyrene insulation  polystyrene sulfonate  foam  foam roller  parsianeiran  fartash  unolit  unolita  unolit 130  unolit zweihornتیغه سفال  تیغه سفالی  تیغه سفال فوم دار  مصالح  مصالح ساختمانی  مصالح نوین  مصالح جدید ساختمانی  گچ  گچ سمنان  گچ ساختمانی  گچ سفید  گچ ساوه  گچ ساران  قیمت خودرو  قیمت یونولیت سقفی  قیمت یونولیت ساختمانی  قیمت یونولیت سقفی 25  تولید یونولیت سقفی  یونولیت ورق  قیمت یونولیت سقف  یونولیت سقفی  یونولیت بسته بندی  یونولیت چیست  یونولیت قیمت  یونولیت ورق ه ای  یونولیت ورق ی  یونولیت ورق  ورقتیغه سفال  تیغه سفالی  تیغه سفال فوم دار  مصالح  مصالح ساختمانی  مصالح نوین  مصالح جدید ساختمانی  گچ  گچ سمنان  گچ ساختمانی  گچ سفید  گچ ساوه  گچ ساران  قیمت خودرو  قیمت یونولیت سقفی  قیمت یونولیت ساختمانی  قیمت یونولیت سقفی 25  تولید یونولیت سقفی  یونولیت ورق  قیمت یونولیت سقف  یونولیت سقفی  یونولیت بسته بندی  یونولیت چیست  یونولیت قیمت  یونولیت ورق ه ای  یونولیت ورق ی  یونولیت ورق  ورق یونولیت  یونولیت ورقه ای  چسب یونولیت  چسباندن یونولیت  روش چسباندن یونولیت  چسب مخصوص فوم  چسب فوم  چسب مخصوص یونولیت  سیمان  سیمان تهران  سیمان سپاهان  سیمان شرق  تیرچه  تیرچه کرومیت  تیرچه بلوک  تیرچه کرومیت چیست  تیرچه فلزی  تیرچه فندوله ای  تیرچه فلزی با جان باز  تیرچه سازی  تیرچه سفالی  تیرچه سقف  تیرچه سقفی  تیرچه سیمانی  قیمت تیرچه سیمانی  پلی استایرن  مواد یونولیت  خرید پلی استایرن  فروش پلی استایرن انبساطی  فروش پلی استایرن تبریز  فروش پلی استایرن  فروش پلی استایرین  پلی استایرین چیست  پلی استایرین انبساطی  برش یونولیت  آموزش برش یونولیت  دستگاه برش یونولیت  روش برش یونولیت  آجر فشاری  اجر  آجر قزاقی  آجر غزاقی   آجر بهمنی  آجر ده سوراخ  ماسه  سنگ  گچ  خاک  پوکه  فندوله  ماسه بادی  ماسه شسته  ماسه طبیعی  ماسه شویی  پارسیان ایران شرکت تولیدی  شرکت تولیدی  فرتاش  فوم  فوم بتن  پلاستوفوم  پلاستوفوم سقفی  پلاستوفوم فشرده  polystyrene  polystyrene beads  polystyrene insulation  polystyrene sulfonate  foam  foam roller  parsianeiran  fartash  unolit  unolita  unolit 130  unolit zweihornیونولیت  یونولیت ورقه ای  چسب یونولیت  چسباندن یونولیت  روش چسباندن یونولیت  چسب مخصوص فوم  چسب فوم  چسب مخصوص یونولیت  سیمان  سیمان تهران  سیمان سپاهان  سیمان شرق  تیرچه  تیرچه کرومیت  تیرچه بلوک  تیرچه کرومیت چیست  تیرچه فلزی  تیرچه فندوله ای  تیرچه فلزی با جان باز  تیرچه سازی  تیرچه سفالی  تیرچه سقف  تیرچه سقفی  تیرچه سیمانی  قیمت تیرچه سیمانی  پلی استایرن  مواد یونولیت  خرید پلی استایرن  فروش پلی استایرن انبساطی  فروش پلی استایرن تبریز  فروش پلی استایرن  فروش پلی استایرین  پلی استایرین چیست  پلی استایرین انبساطی  برش یونولیت  آموزش برش یونولیت  دستگاه برش یونولیت  روش برش یونولیت  آجر فشاری  اجر  آجر قزاقی  آجر غزاقی   آجر بهمنی  آجر ده سوراخ  ماسه  سنگ  گچ  خاک  پوکه  فندوله  ماسه بادی  ماسه شسته  ماسه طبیعی  ماسه شویی  پارسیان ایران شرکت تولیدی  شرکت تولیدی  فرتاش  فوم  فوم بتن  پلاستوفوم  پلاستوفوم سقفی  پلاستوفوم فشرده  polystyrene  polystyrene beads  polystyrene insulation  polystyrene sulfonate  foam  foam roller  parsianeiran  fartash  unolit  unolita  unolit 130  unolit zweihorn

ارتباط با ما 

لینک های مفید  صنعت ساختمان

صفحات بعدی سایت

فاکس مصالح ساختمانیتلفن دفتر: 12 12 80 44 (021)

ده خط ویژه

تماس در ساعات اداری

 

فاکس مصالح ساختمانی فکس دفتر: 12 12 80 44 (021)

اتوماتیک

دریافت فکس در ساعات اداری

 

فاکس مصالح ساختمانی تلفن و فکس کارخانه:

660 51 564 (021)

تماس در ساعات اداری

 

همراه کارشناسان فروش:

 

911 98 13 091209122062720 محمد رضا فرتاش

324 0 711 091209122062720 محمد رضا فرتاش

39 20 710 091209122062720 محمد رضا فرتاش

 

تماس در ساعات اداری تا ساعت 20

 

همراه مدیریت :

20 27 206 091209122062720 محمد رضا فرتاش

 

سایت و ایمیل :

 

www.parsianeiran.com

info@parsianeiran.com

 

 آدرس :

دفتر مرکزی: تهران انتهای باکری شمال                 پلاک هفت واحد یک

کارخانه تولید یونولیت: تهران اسلامشهر

سه راه آدران خیابان فرتاش

کارگاه تولید تیرچه : جاده شهریار سعید

آباد زرنان پایین

 

 

ارسال به سراسر ایران عزیز

 

 
پايگاه اطلاع‌رساني مهدي 
مرجع علمی عمران 
تاسيسات، برق و الكترونيك
پژوهشگاه بين‌المللي زلزله 
مركز اطلاعات ساختمان و مسكن 
معاونت شهرسازي و معماري
سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت 
معماران
انجمن آهن و فولاد ايران
انجمن صاحبان صنايع سنگ ايران
انجمن سراميك ايران 
انجمن صنعت تاسيسات ايران 
شركت ملي نفت ايران
شهرسازي و معماري 
سازمان برنامه بودجه
انيستيتو مديريت ايران
مركز استاندارد جوش 
مديريت پروژه ايران
زمين و مسكن ويژه آزمون
برگزاري دوره‌هاي تخصصي ساختمان
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
مركز اطلاعات عمران
بانك اطلاعات ساختمان
ايران كامپوزيت درباره مواد مركب
انجمن مهندسان راه و ساختمان 
شوراي شهر تهران
مركز كنترل ترافيك تهران
انجمن بين‌المللي مستندات مطالعات 
بانك اطلاعاتي خدمات مهندسي ايران
مركز اطلاعات ساختمان و مسكن
شوراي عالي شهرسازي
 
 
 
 
پارسیان ایران همواره آرزوی موفقیت و پیروزی شما را دارد ... منتظر تماس شما هستیم !!!

 

 

 

 

 

آیین نامه‌ فناوري اطلاعات

كتابخانه ديجيتال فارسي

كتابخانه مجازي ايران
اسناد و كتابخانهملي ايران
خبري و علمي آريا سيويل
شبكه اطلاع فولاد ايران
پرتابل مستقل ايرانيان
سايت شبكه علمي كشور
بانك اطلاعات ايران
مديريت پروژه 
مديريت پروژه ايران
انيستيتو مديريت ايران
پايگاه ملي علوم زمين
وبلاگ زمين

 

ابتدای صفحه وب

@2013 Developed by www.summersunsystem.com